top of page

REGULAMIN OŚRODKA

regulamin osrodka

REGULAMIN OŚRODKA - określa zachowanie

i postępowanie na terenie Fundacji Stworzenia

Pana Smolenia

Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Na terenie Fundacji mogą przebywać tylko osoby wcześniej umówione.

 2. Zabrania się przebywania w stajni i na wybiegach bez zgody instruktora.

 3. W trakcie pobytu na terenie Fundacji dzieci muszą być pod
  opieką rodziców /opiekunów - nie ponosimy odpowiedzialności
  za wypadki
  i szkody  związane z ich niedopilnowaniem.

 4. Terapeuci /instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci tylko 
  w trakcie trwania zajęć.

 5. Zabrania się wchodzenia do koni, karmienia ich, wyprowadzania itp. 
  bez zgody instruktora.

 6. O wyborze konia decyduje wyłącznie terapeuta/instruktor.

 7. Należy zachować szczególną ostrożność w kontakcie z końmi i innymi
  zwierzętami.

 8. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do starannego przygotowania się do jazdy: dopasowania     ochronnego nakrycia głowy, posiadania obuwia umożliwiającego bezpieczną jazdę oraz długich,   wygodnych spodni.

 9. Sprzęt jeździecki należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

 10. Zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w miejscu wyznaczonym przez instruktora.

 11. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zwierząt na teren Fundacji bez uzgodnienia.

 12. Na terenie stajni i w jej pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
  papierosów, picia alkoholu i stosowania wszelkich innych środków
  odurzających.

 13. Od osób przebywających na terenie Fundacji wymaga się zachowania spokoju, ciszy oraz unikania sytuacji mogących mieć wpływ na płoszenie
  się koni.

 14. Za bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw itp. odpowiadają rodzice.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE WSZYSTKIE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE FUNDACJI

Zalecane jest posiadanie polisy NNW dla uczestników zajęć indywidualnych oraz grupowych.

ZDJĘCIA I FILMY:

Robienie zdjęć i nagrywanie filmów wymaga zgody hipoterapeuty/instruktora oraz osób biorących udział w zajęciach (lub ich opiekunów).

Za pozostawione lub zagubione rzeczy osobiste na terenie

Ośrodka Fundacja nie ponosi odpowiedzialności.

bottom of page