top of page

REGULAMIN OŚRODKA

UWAGA, WAŻNY KOMUNIKAT!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne (Covid – 19) na terenie Fundacji Stworzenia Pana Smolenia obowiązuje tymczasowy regulamin

– prosimy o zapoznanie się z nim przed przybyciem do ośrodka.

regulamin osrodka

ZASADY PRZEBYWANIA

W FUNDACJI STWORZENIA PANA SMOLENIA

PODCZAS PANDEMII  COVID -19

 • W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zdrowe, bez oznak chorobowych takich jak: kaszel, katar, gorączka.  Hipoterapeuta ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w przypadku zauważenia takich objawów.

 • Prosimy o przestrzeganie sposobu korzystania z hipoterapii z uwzględnieniem wymaganego dystansu (min. 2 metry) między osobami. Dziecku może towarzyszyć tylko 1 opiekun.

 • Na terenie Ośrodka poruszamy się w maseczkach lub innej odzieży zakrywającej usta i nos.

 •           Na czas jazdy konnej dopuszcza się zdjęcie maseczki lub innej odzieży chroniącej nos i usta.

 • Obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu i wyjściu ze stajni

 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono instrukcji dotyczących mycia rąk oraz dezynfekcji rąk.

 • Z uwagi na konieczność ograniczenia kontaktów należy przyjeżdżać na wyznaczone godziny oraz opuszczać teren ośrodka bezpośrednio po zajęciach.

 • Uczestników zajęć obowiązuje posiadanie własnych kasków .Zaleca się stosowanie rękawiczek ochronnych.

 • Toaleta dla klientów znajdują się w stajni i jest objęta bieżącą dezynfekcją. Toaleta dla personelu znajduje się w domku obok stajni.

 • Sprzęt dezynfekowany jest po każdych zajęciach przez terapeutę/instruktora.

 • Na życzenie rodzica/opiekuna hipoterapeuta/instruktor zobowiązany jest założyć maseczkę na czas trwania zajęć.

 • W domku przy stajni jest wyznaczone pomieszczenie (izolatka wyposażona w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

REGULAMIN OŚRODKA - określa zachowanie

i postępowanie na terenie Fundacji Stworzenia

Pana Smolenia

Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1.  Na terenie Fundacji mogą przebywać tylko osoby wcześniej umówione.

 2. Zabrania się przebywania w stajni i na wybiegach bez zgody instruktora.

 3. W trakcie pobytu na terenie Fundacji dzieci muszą być pod opieką   rodziców/opiekunów- nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki              i szkody  związane z ich niedopilnowaniem.

 4. Terapeuci /instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci tylko           w trakcie trwania zajęć.

 5. Zabrania się wchodzenia do koni, karmienia ich, wyprowadzania itp.        bez zgody instruktora.

 6. O wyborze konia decyduje wyłącznie terapeuta/instruktor.

 7. Należy zachować szczególną ostrożność w kontakcie z końmi i innymi zwierzętami.

 8. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do starannego przygotowania się do jazdy : dopasowania     ochronnego nakrycia głowy, posiadania obuwia umożliwiającego bezpieczną jazdę oraz długich,   wygodnych spodni.

 9. Sprzęt jeździecki należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

 10. Zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w miejscu wyznaczonym przez instruktora.

 11. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zwierząt na teren Fundacji bez uzgodnienia.

 12. Na terenie stajni i w jej pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania wszelkich innych środków odurzających.

 13. Od osób przebywających na terenie Fundacji wymaga się zachowania spokoju, ciszy oraz unikania sytuacji mogących mieć wpływ na płoszenie się koni.

 14. Za bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw itp. odpowiadają rodzice. 

REGULAMIN OBOWIĄZUJE WSZYSTKIE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE FUNDACJI

Zalecane jest posiadanie polisy NNW dla uczestników zajęć indywidualnych oraz grupowych.

ZDJĘCIA I FILMY:

Robienie zdjęć i nagrywanie filmów wymaga zgody hipoterapeuty/instruktora oraz osób biorących udział w zajęciach (lub ich opiekunów).

Za pozostawione lub zagubione rzeczy osobiste na terenie

Ośrodka Fundacja nie ponosi odpowiedzialności.

bottom of page